Trong dự án này Sao Kim thực hiện Thiết kế bao bì sản phẩm cho sản phẩm thời trang Jean cao cấp ( Glamor)của Lợi Nhung.

thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (1) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (2) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (3) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (4) Print Print

 
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *