Thiết kế nhãn mác thời trang Glamor

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trong dự án này Sao Kim thực hiện Thiết kế bao bì sản phẩm cho sản phẩm thời trang Jean cao cấp ( Glamor)của Lợi Nhung.

thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (1) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (2) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (3) thiet-ke-nhan-mac-thoi-trang-Glamor (4) Print Print

 
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Bạn đang cần giải pháp
về xây dựng thương hiệu ?

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu mạnh.