Trong dự án này Sao Kim thực hiện Thiết kế bao bì sản phẩm dầu ăn Oil Ngon cho công ty TNHH Phân Phối Sao Việt

Dưới đây là mẫu thiết kế bao bì dầu ăn Oil mời các bạn tham khảo :

Mau chung

Mau chung

Mau chung

Mau chung

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có được những mẫu thiết kế bao bì sáng tạo như thế này !
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *