Thiết kế nhãn mác bao bì dầu ăn Oil

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trong dự án này Sao Kim thực hiện Thiết kế bao bì sản phẩm dầu ăn Oil Ngon cho công ty TNHH Phân Phối Sao Việt

Dưới đây là mẫu thiết kế bao bì dầu ăn Oil mời các bạn tham khảo :

Mau chung

Mau chung

Mau chung

Mau chung

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có được những mẫu thiết kế bao bì sáng tạo như thế này !
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Bạn đang cần giải pháp
về xây dựng thương hiệu ?

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu mạnh.