Thiết kế bao bì (vỏ) CD ấn tượng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Thiết kế bìa cho đĩa CD cũng là một công việc của người Thiết kế bao bì sản phẩm. Khác với những bao bì dành cho sản phẩm như đồ uống, thực phẩm khi nhắc tới bìa đĩa CD là nói tới nghệ thuật (đĩa nhạc, phim v.v.), bởi vậy những thiết kế càng phải chứng tỏ sự sáng tạo và mắt thẩm mỹ của người thiết kế.

Chris Tarry: Rest of the Story CD Package

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

07 05 12 cd

07 05 12 cd2

07 05 12 cd3

 

Cesare Cremonini CD Packaging

 

DISCO2 cremonini

 

DISCO3 cremonini

 

DISCO1 cremonini

 

DISCO5 cremonini

 

DISCO7 cremonini

 

DISCO8 cremonini, bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

DISCO6 cremonini

 

The Throne Jay-Z and Kanye West CD Packaging

 

Screen Shot 2012 05 02 at 1 06 53 PM

Screen Shot 2012 05 02 at 1 07 20 PM

Screen Shot 2012 05 02 at 1 07 38 PM

Screen Shot 2012 05 02 at 1 07 57 PM

 

Simon Ghraichy CD Packaging

 

1

 

4

 

5

 

67

 

911

 

12bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn 1

 

Monster Cat: Mannequins CD Pack

 

10 24 11 monster2

 

10 24 11 monster3

 

10 24 11 monster6

10 24 11 monster7

10 24 11 monster5

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn, monster4

 

Happened Before Vinyl Record Box Set

 

Discdiel

 

0051 full

 

0051 produced

 

0051 side

0051 top

 

0051 top2

 

Le Desordre Des Roches

 

04 13 12 cd

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

04 13 12 cd1

04 13 12 cd2

04 13 12 cd4

 

Lulu

 

Luludiel618

 

Lulu, bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

Fox Retro Collection

 

Foxretdiel724

4eca0099070e98436dbfae8de18207d1

 

9a365eae0d067353dab9c201b89c33d3

 

45ab9554367748b9b0b3ad78a2b5c9c6

 

82cab3147655a2c244bc29c12c6ba688

 

613d5a0a64a1456d2efdfa54ccc9c3ea

 

5512a05363cecdc5d1b155054e540489

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

3063929f7775e80d74badd797d6c9370

 

B7be7029dc4d922c23903b66bf871921

 

Bbe5bded9c138850e0b7fb69cadf2b4f

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

E6d6f636d42b652f68689f0b920dd9e6

 

E9d7bc8afccfca2e7c5998cf8469744a

 

D0e507ff5414f7f29259997f3d42d831

 

Dublin based pop group – Les Marionettes EP

 

Eplesmardiel

 

LM 1

 

LM 2

 

LM 3

 

LM 5

 

Mockbirth EP cover

 

Mockdiel22312

 

05

 

06

 

07

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

04

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

Compilation: Sardinian Electronic Labels

 

12 23 12 sardinian2

 

12 23 12 sardinian

12 23 12 sardinian1

12 23 12 sardinian3

 

Carosello Records “RITRATTO” Box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bao bì đĩa CD, ấn tượng, Designs.vn

 

http://thietkethuonghieu.vn/wp-content/gallery/nhandienthuonghieu/thiet-ke-vo-dia-cd-vbck.jpg

http://www.saokim.com.vn/images/news/thiet-ke-in-an-san-xuat-dia-cd-bao-bi-cd1368686509.jpg

 

Xem thêm dịch vụ thiết kế bìa cd, thiết kế nhãn CD

 

Theo Designs
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Bạn đang cần giải pháp
về xây dựng thương hiệu ?

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu mạnh.