Thiết kế bao bì nhãn mác thực phẩm sơ chế Famichef

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trong dự án này Sao Kim thực hiện đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế bao bì nhác mác cho thực phẩm sơ chế Famichef.

Tham khảo mẫu Thiết kế bao bì sản phẩm thực phẩm sơ chế Famichef:

 thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (1) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (2) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (3) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (4) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (5) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (6) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (7) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (8) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (10) thiet-ke-bao-bi-thuc-pham-so-che-famichef (11)

Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Bạn đang cần giải pháp
về xây dựng thương hiệu ?

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu mạnh.