Thiết kế bao bì nhãn mác Công ty Dược Aqua

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế toàn bộ hệ thống Thiết kế bao bì sản phẩm các sản phẩm mới của Công ty Dược Aqua.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Bạn đang cần giải pháp
về xây dựng thương hiệu ?

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng thương hiệu mạnh.