Thiết kế bao bì sản phẩm cho sản phẩm bia Gran’s Uteplis, một dòng sản phẩm bia dùng cho mùa hè,  FRANK  đã Sử dụng mầu vàng làm mầu chủ đạo, để thể diện cho những ngày nắng nóng, FRANK đã phát triển một hệ thống bao bì độc đáo và vui tươi cho bia Na Uy.

Grans Uteplis  (1) Grans Uteplis  (2) Grans Uteplis  (3) Grans Uteplis  (4) Grans Uteplis  (5)

 Designed by FRANK, Oslo, Norway
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *