Xử lý ảnh để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu bảo hộ đối với một kiểu dáng công nghiệp, đối với bộ ảnh chụp, hình vẽ của kiểu dáng phải thật chuẩn. Vì vậy, yêu cầu người chụp ảnh, thể hiện hình vẽ, xử lý ảnh chụp, hình vẽ kiểu dáng công nghiệp không những phải có kinh nghiệm trong […]