Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Đối với bao bì cũng vậy. Khách hàng có thể bỏ qua sản phẩm của bạn nếu bao bì được thiết kế sơ sài, không phản ánh được chất lượng của sản phẩm.

Hãy xem những bao bì dưới đây và có thể bạn sẽ có ý tưởng cho việc Thiết kế bao bì sản phẩm hôm nay hoặc sau này.

thiet-ke-bao-bi-dep-mat (1) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (2) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (3) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (4) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (5) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (6) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (7) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (8) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (9) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (10) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (11) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (12) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (13) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (14) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (15) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (16) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (17) thiet-ke-bao-bi-dep-mat (18)

Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *